S

  • So einfach wie möglich
  • 5S Methode: Seiri-Seiton-Seiso-Seiketsu-Shitsuke